boyanmaq

boyanmaq
f.
1. Rənglənmək, boya ilə örtülmək, boya qəbul etmək. Parça yaxşı boyanır. // Məc. mənada. Hər yer batan günəş şöləsi ilə boyanmışdı. – Yer üzü qırmızımtraq bir rəngə boyanırdı. Ə. Ə..
2. Batmaq, bulanmaq. Al qana boyanmaq. – Şahin-şunqar sürbənizi dağıdar; Boyanarsız qızıl qana, durnalar! M. V. V.. // Özünü, üst-başını boyamaq, kirləndirmək, ləkələndirmək, batırmaq. Uşağın üst-başı mürəkkəbə boyanmışdır.
3. qayıd. Üz-gözünə boya sürtmək.
4. məc. Alışmaq, mübtəla olmaq. Biz atəşihicran ilə duzəxlərə yandıq; Sevdaya boyandıq. S. Ə. Ş..

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti. 2009.

Игры ⚽ Нужно сделать НИР?

Look at other dictionaries:

  • boyanma — «Boyanmaq»dan f. is …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qan — is. 1. Orqanizmin damarlarında dövr edib, onun bütün hüceyrələrinin qidalanmasını və maddələrin mübadiləsini təmin edən qırmızı maye. Sadıq kişi əllərinin qanını arxda yuyub üz qoydu həyətdən çıxmağa. C. M.. . . Çox qan itirməsinə baxmayaraq,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • allanmaq — f. Al rəngə boyanmaq, bəzənmək; al çiçək açmaq. // Qızarmaq, al rəng almaq. Ağ alma allanıbdı; Ağacdan sallanıbdı; Mən sənə nə dedim ki; Gül üzün xallanıbdı? (Bayatı). Bəzəklənir, düzəklənir, bağın fəzası rənglənir; Yaşıllanır, həm allanır,… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • dud — is. <fars.> Əsil mənası «tüstü» olub, klassik şeirdə və folklorda çox vaxt «dudiah», «dudi dil» və s. tərkiblərində «ah, fəğan» mənasında işlənmişdir. Dudi ahindir, Xətayi, gögdə buludlar sənin; Durmayıb tök göz yaşın, kim əbri baran… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • laləgun — sif. <fars.> klas. Lalə rəngində, lalərəngli, lalə kimi qırmızı. Tərk etdi libasilaləguni. F.. Laləgun olmaq klas. – qana boyanmaq, qanla dolmaq. Töküldü bigünah qanlar; Ürəklər laləgun oldu! M. Ə. S.. Vətən uğrunda, millət eşqində; Laləgun …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • nur — is. <ər.> 1. Aydınlıq, işıq. Günəşin nuru ətrafı işıqlandırmışdır. – Yaz mövsümü endikcə səmadan yerə axşam; Gün nuru verir dağlara min rəngi dilara. A. S.. Çıxdı günəş, doldu cahan nur ilə; Cütçü sürür tarlada cüt şur ilə. M. Ə. S.. Göy… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • qəltan — <ər.> Əsil mənası «bulanmış», «bulaşıq» olub, adətən, qanına qəltan olmaq (etmək) yaxud al qana qəltan etmək şəklində işlənir – qanına boyanmaq (boyamaq). <Səfər bəy Ramazana, Əhmədə:> Əgər biriniz yaxın gəlsəniz, al qana qəltan… …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • şirlənmək — məch. Üzərinə şir çəkilmək, şir vurulmaq. // Rənglənmək, boyanmaq. . . Taxta fərşlər təzə şirlənmişdi. C. M …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

  • xaldarlanmaq — məch. Xal xal boyanmaq, xal xal olmaq, xallarla örtülmək. Bu ortada uzanan mizin üstü təsadüfən tökülən mürəkkəblərdən boyanıb xaldarlanmışdı. S. R …   Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”